Theses 

Význam vzdelávania a rozvoja zamestnancov v organizácii – Katarína Hudáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ekonomická univerzita v Bratislave

Podnikovohospodárska fakulta EU (Košice)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a manažment podniku

Katarína Hudáková

Bakalářská práce

Význam vzdelávania a rozvoja zamestnancov v organizácii

Abstract: HUDÁKOVÁ, Katarína: Importance of education and development of employees in the organization. – The University of Economics in Bratislava. The Faculty of Business Economics; Department of management. – Leader of diploma thesis: Ing. Beáta Gavurová. – Košice: PHF EU, 2009, 65p.The aim of this final work is to emphasize the importance of education and development of employees in a company. To find out, based on the survey, what is the degree of satisfaction with the education in the company. The work consists of three chapters. It contains 3 pictures, 9 graphs 2 tables and 2 appendices. The first chapter is devoted to the theoretical definition of education and development of employees. It is about the importance of education, individual stages of educational circle and methods used for education. In the next section the concrete educational program of the company VSE a. s. and the evaluation of satisfaction of the employees involved in the research realized by means of the questionnaire are analysed. The final chapter depicts the possibilities of more effective education of the employees in the company based on the results of the realized research.

Abstract: HUDÁKOVÁ, Katarína: Význam vzdelávania a rozvoja zamestnancov v organizácií. – Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta; Katedra manažmentu. – Vedúci záverečnej práce: Ing. Beáta Gavurová. – Košice: PHF EU, 2009, 65 s.Cieľom záverečnej práce bolo poukázať na význam vzdelávania a rozvoja zamestnancov vo firme. Na základe prieskumu zistiť, aká je miera spokojnosti so vzdelávaním v konkrétnej spoločnosti. Práca je rozdelená na tri kapitoly. Obsahuje 3 obrázky, 9 grafov, 2 tabuľky a 2 prílohy. Prvá kapitola je venovaná teoretickému vymedzeniu vzdelávania a rozvoja zamestnancov, približuje význam vzdelávania, jednotlivé fázy vzdelávacieho cyklu a metódy uplatňované pri vzdelávaní. V ďalšej časti je analyzovaný konkrétny vzdelávací program v spoločnosti VSE a.s., ako aj hodnotenie spokojnosti zamestnancov zúčastnených vo výskume realizovaného formou dotazníka. Záverečná kapitola poukazuje na základe výsledkov realizovaného výskumu na možnosti zefektívnenia vzdelávania zamestnancov v spoločnosti.

Klíčová slova: Vzdelávanie, rozvoj, zamestnanci, vzdelávací cyklus

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Katedra manažmentu PHF,Košice

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 2. 2016 15:28, 6. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz