Theses 

Komplexné manažérstvo kvality – Veronika Gašparíková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Veronika Gašparíková

Bachelor's thesis

Komplexné manažérstvo kvality

Abstract: The basic objective of my BSc thesis is the analysis of existing trends in the management of quality (quality management system and total quality management, Kaizen, the EFQM excellence model and CAF, reeinginiering), determination of their basic principles, advantages and disadvantages, as well as a synthesis of knowledge for their practical application in organizations of different types (industrial organization and the services sector). In thesis are also included basic principles of Total quality management,the historical evolution of management trends in the field of quality, because many of them are used even today, for example. PDCA cycle is applied in the philosophy of TQM, Kaizen, EFQM and CAF.

Abstract: Základným cieľom mojej bakalárskej práce je analýza existujúcich manažérskych trendov v oblasti kvality (systém manažérstva kvality, komplexné manažérstvo kvality, KAIZEN, modely výnimočnosti EFQM a CAF, reinžinierstvo), určenie ich základných princípov, výhod a nevýhod, rovnako ako aj syntéza poznatkov pre ich praktickú aplikáciu v organizáciách rôznych typov (priemyselné organizácie a sektor služieb). V rámci mojej práce som sa venovala základným princípom komplexného manažérstva kvality, zhodnotila som historický vývoj manažérskych trendov v oblasti kvality, pretože mnohé z nich nachádzajú uplatnenie aj v súčasnosti, napr. cyklus PDCA sa uplatňuje vo filozofiách TQM, KAIZEN, EFQM aj CAF. Súčasťou práce je aj systém manažérstva kvality podľa ISO radu 9001, ktorý považujem za dobrý základ pre uplatnenie vyšších foriem manažérstva kvality. Jednotlivé vyššie formy manažérstva kvality podstatným spôsobom vplývajú na zvyšovanie celkovej úrovne organizácie, prispievajú k vytvoreniu poriadku v nej ako aj k finančným úsporám z titulu menšieho množstva nedostatkov a chýb.

Keywords: Manažérstvo kvality, Kaizen, EFQM, TQM, CAF, Reinžinierstvo, Systém manažérstva kvality, zákazník

Language used: Slovak

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2009

Thesis defence

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM

Other references: 


Go to top | Current date and time: 12. 2. 2016 00:26, Week 6 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz