Theses 

Kúpna zmluva v medzinárodnom obchode – Peter Paldan

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Ekonomická univerzita v Bratislave

Obchodná fakulta EU

Master programme / field:
Medzinárodné podnikanie

Peter Paldan

Master's thesis

Kúpna zmluva v medzinárodnom obchode

Abstract: Aim of the thesis is to summarise the most important aspects of the international sales contract and to provide a simple insight into object matter not only for economics and law students, but also for freshy businessmen. Thesis is devided into five chapters. The first deals with international sales contract in general, and so clarifies it as a concept of law and lists the essential requirements for international sales contract. The second chapter analyzes sources of law for legal relations arising from the international sales of goods. In the third chapter the author puts his mind to foreign elements and to a conflict rule of law. Furthermore the third chapter explains technique of determining a law order governing to international sales contract, which is important to parties who are concluding such contracnt. The fourth chapter is devoted to the private international law unification and to the Lex mercatoria – law of international businessmen. The fifth chapter contains non-governmental instruments which may, if parties agree, govern international sales contract, such as The ICC Model International Sale contract, UN Convention on the International Sales of Goods, The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and clauses INCOTERMS 2000.

Abstract: Cieľom diplomovej práce je prehľadne zosumarizovať najdôležitejšie aspekty medzinárodnej kúpnej zmluvy a poskytnúť jednoduchý náhľad na danú problematiku nielen pre študentov práva a študentov ekonómie, ale aj pre začínajúcich podnikateľov. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá sa zaoberá medzinárodnou kúpnou zmluvou všeobecne, takže objasňuje pojem medzinárodnej kúpnej zmluvy a jej náležitosti. Druhá kapitola rozoberá pramene úpravy právnych vzťahov vznikajúcich v medzinárodnom obchode. V tretej kapitole sa autor venuje problematike cudzieho prvku a kolíznej normy a opisuje možnosti určenia rozhodného právneho poriadku pri uzatváraní medzinárodnej kúpnej zmluvy. Štvrtá kapitola je venovaná unifikácii medzinárodného práva súkromného a právu svetových obchodníkov – Lex mercatoria. Piata kapitola obsahuje neštátne prostriedky úpravy medzinárodnej kúpnej zmluvy zahrňujúc Vzorovú zmluvu medzinárodnej obchodnej komory, Dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru, Zásady medzinárodných obchodných zmlúv UNIDROIT a doložky INCOTERMS.

Keywords: kúpna zmluva, kolízna norma, hraničný ukazovateľ, Viedenský dohovor, medzinárodné právo súkromné

Language used: Slovak

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2009

Thesis defence

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Katedra obchodného práva OF

Other references: 


Go to top | Current date and time: 8. 2. 2016 00:32, Week 6 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz