Theses 

VÝZNAM VZDELÁVANIA A ROZVOJA ZAMESTNANCOV V ORGANIZÁCII(Analýza procesu vzdelávania zamestnancov vo VÚB, a. s.) – Magdaléna Kvaková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Magdaléna Kvaková

Bakalářská práce

VÝZNAM VZDELÁVANIA A ROZVOJA ZAMESTNANCOV V ORGANIZÁCII(Analýza procesu vzdelávania zamestnancov vo VÚB, a. s.)

Abstract: The aim of this final work was to determine on the basis of educational process in VÚB, a. s., its inadequacies and to propose possible arrangements for improving the educational system. The work is divided into three chapters. It contains 19 figures, 1 table and 3 inputs. The first chapter deals with theoretical resources of effective education in businesses. The next part shows an analysis of the employee’s structure, contemporary educational system and the survey of retail department employee’s opinions on educational process. The final chapter deals with possible propositions for improving the educational process, to which belong creating an internal information system, improving the feedback process, application of new education methods and effective cost reduction.

Abstract: Cieľom záverečnej práce bolo na základe analýzy vzdelávacieho procesu VÚB, a. s., zistiť jeho nedostatky a navrhnúť možné opatrenia pre zlepšenie systému vzdelávania. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 19 obrázkov, 1 tabuľku a 3 prílohy. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám efektívneho vzdelávania v organizáciách. V ďalšej časti sa nachádza analýza štruktúry zamestnancov, súčasného systému vzdelávania a prieskumu názorov zamestnancov retailového oddelenia na vzdelávací proces. Záverečná kapitola sa zaoberá možnými návrhmi pre zlepšenie vzdelávacieho procesu, ku ktorým patrí vytvorenie interného informačného systému, zlepšenie procesu spätnej väzby, aplikovanie nových metód vzdelávania a efektívne znižovanie nákladov.

Klíčová slova: Vzdelávanie, Vzdelávací proces, VÚB banka, a. s., Zamestnanci, Education, Educational process, VÚB bank, Employees

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Katedra manažmentu PHF,Košice

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 10. 2. 2016 09:33, 6. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz