Theses 

Medzinárodné porovnanie výdavkov na vzdelanie SR – Mária Bertová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mária Bertová

Bachelor's thesis

Medzinárodné porovnanie výdavkov na vzdelanie SR

Abstract: The subject of the bachelor thesis is the analysis of the education expenses of the Slovak Republic in international comparison. The thesis consists of three chapters, of which the first describes the importance of education, focused on education policy of the European Union and the Slovak education system. The second chapter deals with statistical methods, which are applied in the third chapter. The third chapter is the practical part of the thesis. It evaluates allowances in education in the Slovak Republic and subsequently analyzes it at an international level within the V4 countries as well as within the European Union. The thesis also analyzes education expenditure of households in Slovakia by means of the time series, their estimated trend in the year 2009 in comparison with expenditure of households on education in the Czech Republic, which also has determined a forecast for the year 2009.

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá analýzou výdavkov na vzdelanie v Slovenskej republike a ich medzinárodným porovnaním. Práca je členená do troch kapitol, z ktorých prvá opisuje význam vzdelávania a vzdelávacie politiky krajín, so zameraním na vzdelávaciu politiku Európskej únie a systému vzdelávania na Slovensku. V druhej kapitole sú opísané štatistické metódy, ktoré sa využívajú v tretej kapitole. Tretia kapitola je aplikačnou časťou s hodnotením finančnej podpory vzdelávania na Slovensku, ako aj jej medzinárodným porovnaním, v rámci krajín V4 a Európskej únie. Analyzovaný je časový rad „výdavky domácností na vzdelanie v SR“ a skonštruovaná prognóza na rok 2009. Vývoj v SR je porovnávaný s vývojom výdavkov domácností v ČR a ich predpoveďou na rok 2009.

Keywords: štatistika, vzdelávanie, školstvo, časové rady, trendové funkcie, výdavky na vzdelanie, statistics, education, school system, time series, trend functions, expenditure on education

Language used: Slovak

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2009

Thesis defence

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Katedra štatistiky FHI

Other references: 


Go to top | Current date and time: 10. 2. 2016 11:37, Week 6 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz