Theses 

Analýza daňových príjmov územnej samosprávy SR – Andrea Švecová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Andrea Švecová

Bachelor's thesis

Analýza daňových príjmov územnej samosprávy SR

Abstract: The aim of the Bachelor thesis is to evaluate importance and position of the revenue collections in the local budget of the selected community. The thesis is divided into three chapters. It consists of 1 scheme, 1 picture, 4 charts and 4 diagrams. The first chapter is dedicated to the role and position of a regional self-government within the framework of public government. It refers mainly to the characteristics of the regional self-government, its revenues and also a process of fiscal decentralisation as the part of public government reform in Slovak Republic. In the second chapter there are more concretely characterized revenue collections of the regional self-government. These are local resident and share taxes and attention is also paid to the financial self-sufficiency of the community. The third chapter refers to analysis of the revenue collections of the concrete local self-government. I chose the community of Rybník. In this part I focused on detailed analysis of the local revenue collection, whereas I made the conclusion that the biggest source of the revenue collection into the budget of the community of Rybník are definitely share taxes or income taxes of natural persons as the case may be.

Abstract: Cieľom záverečnej práce je zhodnotiť význam a postavenie daňových príjmov v miestnom rozpočte vybranej obce. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 1 schému, 1 obrázok, 4 tabuľky a 4 grafy. Prvá kapitola je venovaná úlohe a postaveniu územnej samosprávy v rámci verejnej správy. Zaoberá sa hlavne charakteristikou samotnej územnej samosprávy, jej príjmami a taktiež procesom fiškálnej decentralizácie ako súčasťou reformy verejnej správy v SR. V druhej kapitole sa bližšie charakterizujú daňové príjmy územnej samosprávy, ktorými sú miestne a podielové dane a pozornosť je venovaná aj finančnej sebestačnosti obce. Tretia kapitola sa týka analýzy daňových príjmov konkrétnej miestnej samosprávy, za ktorú som si zvolila obec Rybník. V tejto časti som sa sústredila na podrobnú analýzu miestnych daňových príjmov, pričom som dospela k vyhodnoteniu, že najväčším zdrojom daňových príjmov do rozpočtu obce Rybník sú jednoznačne podielové dane, resp. daň z príjmov fyzických osôb.

Keywords: analýza, daňové príjmy, územná samosprávaanalysis, share taxes, local self-government

Language used: Slovak

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2009

Thesis defence

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Katedra ekonomickej teórie NHF

Other references: 


Go to top | Current date and time: 11. 2. 2016 09:51, Week 6 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz