Theses 

Local administrators

česky | in English

Local administrator

The local administrator is a person responsible for the administration of the Theses.cz project at a particular institution. He/she represents the person System administrators communicate with.

Local administrator's rights and duties:

The local administrator imports data (information, metadata and theses) into the System. The access to individual applications is managed by an access rights management system and the local administrator represents a person with supreme access rights assigned at the institution. Besides, he/she is in charge of assigning access rights to individual users and he/she is responsible for importing data about new people into the System, granting them access to those Theses.cz sections that require authentication, assigning them personal identification numbers (učos) as well as initial passwords. When a user loses his/her password, the local administrator issues a new one for him/her.

The local administrator also provides users with information regarding the use of Theses.cz by his/her institution.

List of local administrators:

  • Akademie múzických umění v Praze

   PaedDr. Radim Chvála, CSc., učo: 10014, radim(tečka/dot)chvala(zavináč/atsign)amu(tečka/dot)cz
  • Akademie STING, o.p.s.

   Ing. Lukáš Trčka, Ph.D., učo: 6034, lukastrcka(zavináč/atsign)post(tečka/dot)sting(tečka/dot)cz
  • AKCENT College s.r.o.

   Ing. Lucie Sojková, učo: 4310, sojkova(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)akcentcollege(tečka/dot)cz
  • Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s.

   Ing. Lukáš Babický, učo: 34541, lbabicky(zavináč/atsign)bivs(tečka/dot)cz
  • B.I.B.S., a.s.

   Ing. Petr Hanzelka, MBA, AMK, učo: 10095, hanzelka(zavináč/atsign)bibs(tečka/dot)cz
  • Česká zemědělská univerzita v Praze

   Ing. Jiří Mach, učo: 10017, machjiri(zavináč/atsign)oikt(tečka/dot)czu(tečka/dot)cz
  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství

   Pavel Kupka, učo: 36667, kupka(zavináč/atsign)fbmi(tečka/dot)cvut(tečka/dot)cz
   doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., učo: 33103, hozman(zavináč/atsign)fbmi(tečka/dot)cvut(tečka/dot)cz
  • České vysoké učení technické v Praze - Masarykův ústav vyšších studií

   PhDr. Svatava Švihlíková, učo: 36658, svatava(tečka/dot)svihlikova(zavináč/atsign)cvut(tečka/dot)cz
   Ing. Tomáš Líbenek, učo: 36734, tomas(tečka/dot)libenek(zavináč/atsign)muvs(tečka/dot)cvut(tečka/dot)cz
  • Ekonomická univerzita v Bratislave

   Michaela Nosálová, učo: 10073, michaela(tečka/dot)nosalova(zavináč/atsign)euba(tečka/dot)sk
  • JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

   Mgr. Marie Ortová, učo: 4006, ortova(zavináč/atsign)jabok(tečka/dot)cz
  • Janáčkova akademie múzických umění v Brně

   Ing. Jan Búřil, učo: 10071, buril(zavináč/atsign)jamu(tečka/dot)cz
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

   RNDr. Ludmila Bulanova, učo: 10013, bulanova(zavináč/atsign)jcu(tečka/dot)cz
  • Masarykova univerzita

   Mgr. Jolana Surýnková, učo: 220973, surynkova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
   Mgr. Lucie Vařechová, učo: 106253, varechova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
   Mgr. Tereza Sáňková, učo: 209713, sankova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
  • Mendelova univerzita v Brně

   Ing. Stratos Zerdaloglu, učo: 43662, stratos(zavináč/atsign)mendelu(tečka/dot)cz
  • Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

   Ing. Milan Najman, učo: 33066, milan(tečka/dot)najman(zavináč/atsign)mvso(tečka/dot)cz
  • Ostravská univerzita

   Mgr. Martin Svitanek, učo: 10016, martin(tečka/dot)svitanek(zavináč/atsign)osu(tečka/dot)cz
  • Slezská univerzita v Opavě

   RNDr. Ivo Wandrol, učo: 17109, Ivo(tečka/dot)Wandrol(zavináč/atsign)slu(tečka/dot)cz
   Ing. Jiří Zemánek, učo: 30185, jiri(tečka/dot)zemanek(zavináč/atsign)fvp(tečka/dot)slu(tečka/dot)cz
  • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

   Bc. Jana Mlynáriková, učo: 31378, mlynarikova(tečka/dot)jana(zavináč/atsign)svse(tečka/dot)cz
  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

   Mgr. Miroslava Hellerová, učo: 39949, miroslava(tečka/dot)hellerova(zavináč/atsign)zdrav-ova(tečka/dot)cz
  • ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

   Mgr. Luděk Švejdar, učo: 40136, antiplag-savs(zavináč/atsign)is4u(tečka/dot)cz
  • Technická univerzita v Liberci

   Regina Zámišová, učo: 67943, regina(tečka/dot)zamisova(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
   Ing. Zdeněk Stránský, CSc., učo: 67944, zdenek(tečka/dot)stransky(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
  • Technická univerzita v Liberci - Ekonomická fakulta

   PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D., učo: 36224, jaroslava(tečka/dot)dedkova(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
   Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D., učo: 36225, marek(tečka/dot)skala(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
  • Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

   Ing. Jindra Drábková, Ph.D., učo: 31938, jindra(tečka/dot)drabkova(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
   Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., učo: 31937, jiri(tečka/dot)smida(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
  • Technická univerzita v Liberci - Fakulta zdravotnických studií

   Robert Bergman, učo: 43648, robert(tečka/dot)bergman(zavináč/atsign)tul(tečka/dot)cz
  • Theses

   Mgr. Jolana Surýnková, učo: 220973, surynkova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
   Mgr. Tereza Sáňková, učo: 209713, sankova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
  • Univerzita Hradec Králové

   Mgr. Michal Zámečník, učo: 37822, michal(tečka/dot)zamecnik(zavináč/atsign)uhk(tečka/dot)cz
   Mgr. Roman Horký, učo: 10065, roman(tečka/dot)horky(zavináč/atsign)uhk(tečka/dot)cz
  • Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

   Ing. Petr Blecha, MBA, učo: 33897, blecha(tečka/dot)petr(zavináč/atsign)ujak(tečka/dot)cz
   Mgr. Michal Princ, učo: 33896, princ(tečka/dot)michal(zavináč/atsign)ujak(tečka/dot)cz
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

   Mgr. Bronislava Palíková, učo: 10008, bronislava(tečka/dot)palikova(zavináč/atsign)ujep(tečka/dot)cz
  • Univerzita Karlova

   Mgr. Martin Maňásek, učo: 83987, martin(tečka/dot)manasek(zavináč/atsign)ruk(tečka/dot)cuni(tečka/dot)cz
   Ing. Pavel Grepl, učo: 83952, pavel(tečka/dot)grepl(zavináč/atsign)ruk(tečka/dot)cuni(tečka/dot)cz
   RNDr. Jana Štanclová, Ph.D., učo: 31403, jana(tečka/dot)stanclova(zavináč/atsign)ruk(tečka/dot)cuni(tečka/dot)cz
  • Univerzita Komenského v Bratislave

   Mgr. Katarína Révayová, učo: 24349, katarina(tečka/dot)revayova(zavináč/atsign)uniba(tečka/dot)sk
  • Univerzita obrany

   Mgr. Hana Navrátilová, učo: 33030, hana(tečka/dot)navratilova(zavináč/atsign)unob(tečka/dot)cz
  • Univerzita Palackého v Olomouci

   RNDr. Eva Marklová, učo: 17106, eva(tečka/dot)marklova(zavináč/atsign)upol(tečka/dot)cz
  • Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta

   Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., učo: 38710, roman(tečka/dot)kubinek(zavináč/atsign)upol(tečka/dot)cz
  • Univerzita Pardubice

   Ing. Miroslav Koblížek, učo: 67911, miroslav(tečka/dot)koblizek(zavináč/atsign)upce(tečka/dot)cz
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

   Ing. Lukáš Budínský, učo: 10028, budinsky(zavináč/atsign)rektorat(tečka/dot)utb(tečka/dot)cz
  • Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

   Bc. Ladislav Pěnčík, učo: 38202, zastupce(zavináč/atsign)vsa(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

   doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D., učo: 10019, ivo(tečka/dot)martinik(zavináč/atsign)vsb(tečka/dot)cz
   RNDr. Jana Vrtková, učo: 38701, jana(tečka/dot)vrtkova(zavináč/atsign)vsb(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola ekonomická v Praze

   Ing. Jan Mach, Ph.D., učo: 10022, machj(zavináč/atsign)vse(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.

   Mgr. Jana Bauernöplová, učo: 30584, vsem(zavináč/atsign)vsem(tečka/dot)cz
   Bc. Lenka Tláskalová, učo: 30583, lenka(tečka/dot)tlaskalova(zavináč/atsign)vsem(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola finanční a správní, a.s.

   Ing. Hana Hoffmannová, učo: 9394, 9394(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)vsfs(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

   Mgr. Miroslav Šimek, učo: 43260, Miroslav(tečka/dot)Simek(zavináč/atsign)vscht(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola logistiky o.p.s.

   Mgr. Kamil Peterek, učo: 31397, kamil(tečka/dot)peterek(zavináč/atsign)vslg(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

   Mgr. Pavel Urbiš, učo: 40816, pavel(tečka/dot)urbis(zavináč/atsign)post(tečka/dot)cz
   Bc. Ilona Mišková, učo: 40878, miskova(zavináč/atsign)hotskolabrno(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

   Mgr. Pavel Neset, Ph.D., učo: 32990, Pavel(tečka/dot)Neset(zavináč/atsign)vso-praha(tečka/dot)eu
  • Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

   Bc. Jan Krčmař, učo: 31398, antiplag-vspp(zavináč/atsign)is4u(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola polytechnická Jihlava

   Milan Novák, učo: 43462, milan(tečka/dot)novak(zavináč/atsign)vspj(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

   Ing. Blanka Frýbová, učo: 40486, blanka(tečka/dot)frybova(zavináč/atsign)vsrr(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

   Ing. Michal Žemlička, učo: 5406, zemlicka(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)vstecb(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.

   Eva Kaiserová, DiS., učo: 67775, kaiserova(zavináč/atsign)palestra(tečka/dot)cz
  • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

   Pavel Šik, učo: 10052, p(tečka/dot)sik(zavináč/atsign)vsup(tečka/dot)cz
  • Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola

   Mgr. Ing. Josef Vacek, učo: 67922, ict(zavináč/atsign)zemsbn(tečka/dot)eu
  • Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií

   Jan Keindl, učo: 39683, keindl(zavináč/atsign)podskalska(tečka/dot)cz
  • Vyšší odborná škola sociálně právní

   Ing. Jaroslav Konůpek, učo: 38473, jaroslav(tečka/dot)konupek(zavináč/atsign)vossp(tečka/dot)cz
  • Západočeská univerzita v Plzni

   Ing. Radka Tichá, učo: 10018, tich(zavináč/atsign)uk(tečka/dot)zcu(tečka/dot)cz

Other references 


Go to top | Current date and time: 23. 10. 2017 15:30, Week 43 (odd)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz