67
Zapojených škol
1 112 024
Celkový počet prací
48 milionů
Prohledávaných položek
Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací. Více…

Zapojené školy v Theses

Další projekty

Odevzdej.cz

Systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích

Repozitar.cz

Archivace a prezentace publikovaných děl na partnerských univerzitách

PravyDiplom.cz

Ověření pravosti čísla diplomu online

Získaná ocenění

Cena ministra vnitra 2011 Cena ministra vnitra

Cena za ojedinělý přístup k potírání plagiátorství

Infórum 2009 INFORUM 2009

Cena za významný počin v oblasti elektronických zdrojů

Infórum 2007 INFORUM 2007

Cena na základě výsledků hlasování účastníků konference