67
Zapojených škôl
1 112 731
Celkový počet prác
48 milionů
Prehľadávaných položiek
Theses.cz je systém na odhaľovanie plagiátov medzi záverečnými prácami a je vyvíjaný a  prevádzkovaný Fakultou informatiky Masarykovej univerzity. Slúži vysokým školám a univerzitám (nie len v ČR) ako národný register záverečných prác. Více…

Zapojené školy v Theses

Další projekty

Odevzdej.cz

Systém na odhaľovanie plagiátov v seminárnych a iných prácach

Repozitar.cz

Archivácia a prezentácia publikovaných diel na partnerských univerzitách

PravyDiplom.cz

Overenie pravosti čísla diplomu online

Získaná ocenění

Cena ministra vnitra 2011 Cena ministra vnútra

Cena za mimoriadny prístup v boji proti plagiátorstvu

Infórum 2009 INFORUM 2009

Cena za významný počin v oblasti elektronických zdrojov

Infórum 2007 INFORUM 2007

Cena na základe výsledkov hlasovania účastníkov konferencie