Systém Theses.cz slouží k odhalování plagiátů v závěrečných a absolventských pracích a je do něj zapojeno více než 50 vysokých a vyšších odborných škol v České republice a na Slovensku. Jsou mezi nimi školy veřejné, soukromé i státní. Zároveň se jedná o registr prací, metadata / informace o práci mohou být veřejně vyhledatelné. Škola rozhoduje sama o tom, komu zpřístupní metadata a plné texty prací: všem v internetu, studentům či pracovníkům školy, případně nikomu.

Práce je možné do Theses vkládat hromadně nebo individuálně. V případě hromadného vkládání je systém napojen na lokální systém školy, z něhož dochází k automatickému importu dat. Při individuálním vkládání prací k napojení na lokální systém školy nedochází. Práce jsou do systému vkládány individuálně osobami, které k tomu mají daná práva. Může jít kromě správce systému o učitele, referenty studijního oddělení, další pracovníky nebo studenty školy.

Systém zpracovává dokumenty vložené ve všech běžných formátech dokumentů (PDF, DOC, XLS, PPT, TeX, ODF, RTF, TXT, …). Systém umožňuje mimo jiné též zálohování, archivaci a kontrolu dokumentů antivirovým programem. Mezi další nabízené služby patří tematické vyhledávání v pracích, automatický převod prací do PDF a TXT (vč. rozpoznání textů, tzv. OCR), komunikační nástroje (diskusní fóra a informační vývěsky pro vzájemné konzultace v této oblasti, …) aj.


Systém Theses.cz vyvíjí a provozuje Fakulta informatiky Masarykovy univerzity.