Název
Vložil
Vloženo
Práva
Dokumentový server do
Složky
Theses Theses th
Ostatní subjekty thOO
JABOK JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická thOO04
VOŠSP Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní thOO07
ZDRAV-OVA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace thOO08
VOŠ a SZeš Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola thOO10
Institut pro veřejnou správu Praha thOO14
Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o. thOO15
sospofm Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany thOO16
mills Vyšší odborná škola MILLS thOO17
ceduk CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o. thOO18
ceduk_vops CEDUK - VOPŠ Vyšší odborná škola s. r. o. thOO20
szspraha1 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola a gymnázium, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 thOO21
EU Ekonomická univerzita v Bratislave thS1
UK Univerzita Komenského v Bratislave thS2
BVŠP Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave thS4
SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre thS6
ts2 Dočasná testovací škola thZZ
UK Univerzita Karlova th11
JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích th12
UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem th13
UPOL Univerzita Palackého v Olomouci th15
Přírodovědecká fakulta th1531
VFU Veterinární univerzita Brno th16
OSU Ostravská univerzita th17
UHK Univerzita Hradec Králové th18
SU Slezská univerzita v Opavě th19
ČVUT České vysoké učení technické v Praze th21
FBMI ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství th2146
MÚVS ČVUT Masarykův ústav vyšších studií th219070
VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická v Praze th22
ZČU Západočeská univerzita v Plzni th23
tul Technická univerzita v Liberci th24
EF TUL Ekonomická fakulta th2431
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická th2451
UPa Univerzita Pardubice th25
VUT Vysoké učení technické v Brně th26
VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava th27
UTB Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně th28
VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze th31
ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze th41
MENDELU Mendelova univerzita v Brně th43
AMU Akademie múzických umění v Praze th51
Akademie výtvarných umění v Praze th52
VŠUP Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze th53
JAMU Janáčkova akademie múzických umění th54
VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava th55
VŠTE ČB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích th56
Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. th6A
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. th6B
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. th6E
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. th6K
Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. th6M
Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) th6M90
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. th6P
Vysoká škola NEWTON, a.s. th6Q
Vysoká škola logistiky o.p.s. th6R
VŠZ Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. th6S
BIBS B.I.B.S., a.s. th6T
AMBIS AMBIS - vysoká škola, a. s. th61
Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) th6190
Akademie HUSPOL, s.r.o. th62
UCP University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. th63
VŠFS Vysoká škola finanční a správní, a.s. th64
VŠP Vysoká škola podnikání, a.s. th68
SVŠE Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. th7B
MVŠO Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. th7C
CEVRO CEVRO Institut, z.ú. th7D
Unicorn Vysoká škola s.r.o. th7E
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. th7G
Vysoká škola PRIGO, z.ú. th7J
PragueCity Prague City Vysoká Škola s.r.o. th7L
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. th7N
Škoda Auto Vysoká Škola o.p.s. th7P
PEUNI Panevropská univerzita, a.s. th7S
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. th7T
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. th72
STING Vysoká škola Sting, o.p.s. th73
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. th75
ujak Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. th76
Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) th7690
VŠKE Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. th77
Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) th7790
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. th79
PA ČR Policejní akademie České republiky v Praze th94
UNOB Univerzita obrany th95
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace T003
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.