Theses 

Měřící pracoviště pro měření nesouměrné zátěže napájené souměrným zdrojem – Jakub KRYCNER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jakub KRYCNER

Bakalářská práce

Měřící pracoviště pro měření nesouměrné zátěže napájené souměrným zdrojem

Measuring workplace for measuring unsymmetrical load supplied by symmetrical source

Anotace: Cílem této bakalářské práce je návrh měřícího pracoviště pro měření nesouměrné zátěže napájené souměrným zdrojem napětí. Pro jednotlivá navržená měřící pracoviště se nejdříve provede teoretický výpočet, který určí napětí a proudy protékající jednotlivými fázemi a středním vodičem. Poté se jednotlivá navržená měřící pracoviště prakticky změří. Praktická měření probíhala v elektrotechnické laboratoři Fakulty výrobních technologií a managementu. Nakonec se výsledky výpočtů porovnají s naměřenými hodnotami z praktických měření. Práce poskytuje teoretický i praktický pohled na oblast analýzy třífázových elektrických obvodů s nesouměrnou zátěží.

Abstract: The goal of this bachelor thesis is to design measuring workplace for measuring unsymmetrical loads supplied by symmetrical voltage source. For each proposed measuring workplace was first performed theoretical calculation that determines voltages and currents for particular phases and neutral conductor. Then each proposed measuring workplace practically measured. Practical measurements conducted in the laboratory of the Faculty of Electrical Engineering Production Technology and Management . Finally, the calculation results are compared with measured values from the practical measurement . The work provides theoretical and practical view on the analysis of three-phase electrical circuits with asymmetrical loads.

Klíčová slova: elektrická měření, měřící pracoviště, nesouměrná zátěž, souměrný zdroj, odporová zátěž, odporově- kapacitní zátěž, odporově- induktivní zátěž, protokoly o měření, schémata zapojení, popis měření, porovnání teoretických a naměřených hodnot

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=175197 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

Jak správně citovat práci

KRYCNER, Jakub. Měřící pracoviště pro měření nesouměrné zátěže napájené souměrným zdrojem. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:48, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz