Theses 

Sbor dobrovolných hasičů ve Stránecké Zhoři a jeho role v občanské společnosti – Lucie Račická

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Račická

Bakalářská práce

Sbor dobrovolných hasičů ve Stránecké Zhoři a jeho role v občanské společnosti

Corps of Volunteer Firefighters in Stránecká Zhoř and their Role in Civil Society

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá Sborem dobrovolných hasičů působícím v malé obci Stránecká Zhoř. Cílem této práce je zjistit, jaké místo má SDH v občanské společnosti obce a jak spolek vnímají místní obyvatelé. Dalším úkolem této práce je odhalit, jak funguje vnitřní organizace ve spolku.Jedná se o empirický výzkum s využitím kvalitativní metody.

Abstract: This bachelor thesis deals with the Corps of Volunteer Firefighters operating in a small village called Stránecká Zhoř. The aim of this thesis is to determine the position and meaning of Corps of Volunteer Firefighters in the civil society of the village and how the Corps are perceived by local inhabitants. Another objective of the thesis is to reveal the internal organization of the Corps. It is an empirical research using qualitative methods.

Klíčová slova: Sbor dobrovolných hasičů, občanská společnost, Stránecká Zhoř, hasiči

Keywords: Corps of Volunteer Firefighters, civil society, Stránecká Zhoř, firefighters

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Milan Tuček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 02:27, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz