Theses 

Závislost na online počítačových hrách – Bc. Martin Stibor

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Stibor

Bakalářská práce

Závislost na online počítačových hrách

Dependence on online computer games

Anotace: Bakalářská práce „Závislost na online počítačových hrách“ pojednává o problematice online počítačových her. Tato práce nabízí přehled o stavbě a vlastnostech her. V teoretické části je uvedena historie a budoucnost hraní na počítači, typologie her a dále obecná podoba MMORPG her, vlastnosti těchto her, které je činí potencionálně návykovými. Dále jsou uvedeny specifika sociálního prostředí ve hrách, specifika komunikace, typologie hráčů a druhy motivace, které se vyskytují při hraní online počítačových her. Poslední kapitola se věnuje vztahu hraní online počítačových her a volného času, dopadům, které doprovázejí nadměrné hraní a prevenci závislosti na online počítačových hrách. Empirická část této práce nabízí autentické výpovědi čtyř lidí hrajících World of Warcraft, které bychom podle testu, jež je součástí výzkumu, mohli označit jako ohrožené závislostí.

Abstract: Bachelor thesis „ Dependence on online computer games “deals with an issue of online computer games. This thesis offers an overview of the structures and features of computer games. First chapter of theoretical part is composed of a history and future of computer gaming, typology of PC games. Second chapter is composed of a general form of MMOPRG games and characteristics that make them addictive there are also mentioned specifics of social environment in games, specifics of communication in games, typology of gamers and different kinds of gaming motivation. The last chapter is devoted to the relation between gaming and leisure, impacts of excessive gaming and a prevention of online gaming addiction. Empirical part of this thesis offers authentic dialogue of four World of Warcraft gamers that can be, according to the test, identified as addicts.

Klíčová slova: Závislost, MMORPG, počítačové hry, hráči, motivace, volný čas, bažení, virtuální realita, negativní dopady, Addiction, computer games, gamers, motivation, leisure, craving, virtual reality, negative impacts

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Filip, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz