Theses 

Exkurze jako motivace k výběru povolání – Bc. Josef Voborný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Josef Voborný

Bakalářská práce

Exkurze jako motivace k výběru povolání

Excursion as motivation for career choice

Anotace: Tato bakalářská práce s názvem „Exkurze jako motivace k výběru povolání“ má zmapovat možnosti uplatnění absolventů oboru obráběč kovů na pracovním trhu ve vybraném regionu. Zjistit motivaci dětí k výběru povolání. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. První teoretická část informuje o pojmech exkurze a motivace v kontextu s odbornou literaturou. Praktická část obsahuje popis a kompetence absolventa oboru obráběč kovů. Dále pak průzkumy o strojírenských firmách, nabídkách pracovních pozic na Úřadu práce a motivování žáků na základní škole. Hlavní částí bude dotazník na základní škole, podle kterého bude navržen plán exkurze pro žáky osmých tříd v jedné z nejvýznamnějších firem regionu.

Abstract: The Bachelor thesis entitled „Excursion as motivation for career choice“ examines opportunities for graduate machinists in the labour market in the chosen region. It aims to find the motivation behind a youths’ selected career choice. The work consists of two parts: theoretical and practical. Firstly, the theoretical part explains the terms excursions and motivation in the context of the existing literature. The practical part contains a description of the competencies of a graduate machinist. In addition, surveys of engineering companies, job offers in the Labour Office and motivating pupils in primary school. The main part of the practical section consists of a questionnaire conducted at an elementary school, the results of which formed the basis for the design of an excursion by the 8th class to one of the most prominent companies in the region.

Klíčová slova: Exkurze, motivace, obráběč kovů, strojírenství, excursion, motivation, machinist, engineering.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Ing. Jan Děcký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 05:19, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz