Theses 

Comparison of selected instrument in Czech and Finnish family policy - microsimulation model – Bc. Pavla Sedlářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Bc. Pavla Sedlářová

Diplomová práce

Comparison of selected instrument in Czech and Finnish family policy - microsimulation model

Comparison of selected instrument in Czech and Finnish family policy - microsimulation model

Anotace: Diplomová práce se zabývá komparací vybraných nástrojů české a finské rodinné politiky z hlediska jejich nastavení za účelem nalezení inspirace pro případné úpravy v rámci českého systému. První kapitoly práce je tedy zaměřena na zkoumání teoretických poznatků a dosavadního vývoje rodinné politiky. V druhé části je blíže představena metoda mikrosimulace a výsledky zkoumání. Komparace je provedena nejen na základě získaných informací a dat, ale také na základě simulací několika variant nastavení nástroje provedených prostřednictvím mikrosimulačního modelu.

Abstract: The objective of the submitted thesis: “Comparison of selected instrument in the Czech and Finnish family policy - microsimulation model” is to compare the designs of selected instruments in the Czech and Finnish family policy and to assess the possibility of drawing inspiration for adjustments in the Czech system. At the beginning of this work the focus is on family policy theoretical background and developments in both countries then the microsimulation method and results of simulations are presented. The comparison and recommendations are therefore based not only on obtained theoretical knowledge but also on simulations of selected scenarios through microsimulation model.

Keywords: family policy, family allowances, child poverty rate, Czech Republic, Republic of Finland, microsimulation model

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jana Godarová
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 09:23, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz