Theses 

Vliv řízení lidských zdrojů na budování firemní kultury – Bc. Zuzana Hrdličková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zuzana Hrdličková

Diplomová práce

Vliv řízení lidských zdrojů na budování firemní kultury

Impact of human resource management in building corporate culture

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku celkové firemní kultury ve vybrané společnosti a řízení lidských zdrojů. Teoretická část se zabývá shrnutím poznatků o firemní kultuře, typologii, formování, změně, významu a funkci. Dále tato část obsahuje charakteristiku řízení lidských zdrojů, personální práci, činnosti a procesy, které je vzájemně propojeno s firemní kulturou společnosti. Praktická část diplomové práce se zaměřuje na charakteristiku zkoumané společnosti, firemní kulturu, způsob řízení lidských zdrojů, stanovené hodnoty, koncepty, vize a cíle, ale především obsahuje druh provedeného výzkumu a jeho vyhodnocení. Dále je součástí identifikace nedostatků v zavedeném systému a jsou zde navržena opatření, která by měla vést k celkovému zlepšení řízení lidských zdrojů v závislosti na firemní kultuře společnosti.

Abstract: This thesis is focused on the overall corporate culture in selected company and human resource management. The theoretical part deals with a summary of findings on corporate culture, typology, shaping, changing, meaning and function. This part also contains the characteristics of human resource management, human resources, operations and processes that are interconnected with corporate culture. The practical part of the thesis focuses on the characteristics of the company, company culture, the way of human resource management, valuation, concepts, visions and goals, but also contains the type of the research and evaluation. There is the identification of deficiencies in the systems and measures are designed, which should lead to an overall improvement within the management of human resources, depending on the corporate culture.

Klíčová slova: Firemní kultura, řízení lidských zdrojů, etický kodex, kolektivní smlouva, personální management, Corporate culture, human resource management, Code of conduct, collective agreement, personnel management.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: Ing. Jiří Zahrádka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:15, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz