Theses 

Lidský kapitál, investice do vzdělání a jeho financování – Iveta DVOŘÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Iveta DVOŘÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Lidský kapitál, investice do vzdělání a jeho financování

Human capital, investment and financing of education.

Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu situace týkající se vzdělávání v 10 rozdílných firmách v České republice. Společnosti, které zde byly popsány, jsou z dopravního sektoru, z výroby, bankovnictví, potravinářství a obchodu. V rámci tohoto projektu byl vytvořen dotazník, který získával odpovědi na otázky od zástupců vybraných firem. Zde jsou příklady otázek: Jaké jsou náklady na vzdělání pro jednoho zaměstnance? Jaké druhy vzdělávacích procesů jsou používány ve vaší společnosti? Zjišťujete změnu u svých pracovníků po ukončení vzdělávacího procesu? Poté byly všechny tyto informace shrnuty. Tato práce se snaží popsat trendy ve vzdělávání ve vybraných společnostech.

Abstract: This bachelor thesis is focused on analysing of situation of education in 10 different companies in the Czech Republic. Companies which were described in this project are from transport sector, manufacturing, banking, food production and trade. A part of this work is questionnaire, which asked representatives of these companies to answer at many questions. Here are examples of questions: How much is the cost of education for one employee in education proces? Which ways of education are used in your company? Are you test your employees after education process? After that were all informations summarized and this work try to describe trends of education in selected companies.

Keywords: Lidský kapitál, lidské zdroje, vzdělávací proces, financování vzdělávání, efektivnost vzdělávání, typy vzdělávání.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
  • Accessible from:: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

DVOŘÁKOVÁ, Iveta. Lidský kapitál, investice do vzdělání a jeho financování. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 19:03, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz