Theses 

Geografické informační systémy a možnosti jejich využití na základních školách – Veronika PINKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Veronika PINKOVÁ

Bachelor's thesis

Geografické informační systémy a možnosti jejich využití na základních školách

Geographic Information Systems and their potential use in primary schools

Abstract: Práce se zabývá geografickými informačními systémy na základních školách, zejména pak současnou situací, problematikou implementace a výběrem volně šiřitelného geografického informačního systému, vhodného pro výuku. V rámci analýzy současného stavu bylo provedeno dotazníkové šetření.

Abstract: The work deals with geographic information systems in primary schools, particularly with the current situation, problems of implementation and selection of freely distributable geographic information system suitable for teaching. To determine the current state a questionnaire survey was conducted.

Keywords: geografické informační systémy, zeměpis, informační technologie, implementace GIS do výuky, QGIS, dotazník

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016
  • Accessible from:: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=195869 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

PINKOVÁ, Veronika. Geografické informační systémy a možnosti jejich využití na základních školách. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/6/2019 10:03, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz