Theses 

Grafický tutoriál assembleru – Jan Zemanský

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

University of Entrepreneurship and Law

University of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / field:
Business Administration / Applied informatics

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Jan Zemanský

Bachelor's thesis

Grafický tutoriál assembleru

Assembler Graphic Tutorial

Abstract: Tato bakalářská práce má za úkol pomocí grafického manuálu a úloh, pomoci s osvojením základních programátorských dovedností v jazyce assembler. První část je zaměřena na strukturu mikročipu 8051, který v této problematice představuje hardware. V další části se práce zabývá strukturou a jednotlivými instrukcemi jazyka assembler, který slouží k programování mikročipu 8051. Závěrečná část obsahuje úlohy k procvičení programování a grafický návod ve formě videa, který má názorně ukázat postup při vytváření jednotlivých programů.

Abstract: This bachelor thesis has the task of using graphic manual and examples to help with learning how to program in assembler. The first part is focused on the structure of the microchip 8051 which represents hardware part in this issue. The other part of thesis is focused on the structure of assembler which is used for programming the microchip 8051. The final part contains tasks for practice programming and graphic manual in the form of a video which demonstrate how to create individual programs.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/1310 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Other references 


Go to top | Current date and time: 18/7/2019 11:13, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz