Theses 

Marketingový výzkum – Ing. Michal Hladký

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Ing. Michal Hladký

Master's thesis

Marketingový výzkum

Marketing research

Abstract: Autor se v diplomové práci věnuje realizaci marketingového výzkumu pro společnost UNIFER alfa a.s. Cílem výzkumu je identifikace faktorů, které jsou pro studenty brněnských vysokých škol důležité při výběru práce během jejich studia, a také identifikace informačních zdrojů o práci. V teoretické části jsou uvedena základní východiska potřebná pro správnou realizaci marketingového výzkumu s důrazem na jeho samotný proces. V rámci praktické části je realizován primární marketingový výzkum mezi studenty určený výše uvedenými cíli s využitím conjoint analýzy. Na základě jeho výsledků pak autor navrhuje vhodná doporučení.

Abstract: Author of this thesis focuses on the implementation of marketing research for the company UNIFER alfa a.s. The aim of the research is to identify the factors that are important for university students in Brno in choosing work during their studies, as well as identification of their information sources about jobs positions. All fundamental points for the right implementation of marketing research with emphasis on its process are mentioned in theoretical part of the thesis. In practical part of thesis primary marketing research within university students is conducted with usage of conjoint analysis. Author then suggests appropriate recommendations for the company based on the results of the research.

Keywords: Marketingový výzkum, proces marketingového výzkumu, práce, student, conjoint analýza, marketing research, marketing research process, work, conjoint analysis

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 04:21, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz