Theses 

Personální marketing ve společnosti BRUSH SEM s. r. o. – Luboš ŽIŽKA

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Luboš ŽIŽKA

Bachelor's thesis

Personální marketing ve společnosti BRUSH SEM s. r. o.

Personal marketing in the company BRUSH SEM Ltd.

Abstract: Práce pojednává o problematice personálního marketingu v průmyslovém podniku. Teoretická část je věnována nástrojům a aktivitám, které personální marketing využívá. Praktická část práce obsahuje charakteristiku společnosti zahrnující popis aktuální situace personálního marketingu ve společnosti, dále je provedena analýza pracovního trhu v okrese Plzeň-město. Hlavní částí práce je inovační návrh stávajícího systému personálního marketingu obsahující návrhy zejména z oblasti budování image podniku, péče o pracovníky a propagace.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the issues of personal marketing in an industrial establishment. The theoretical part introduces the issue of per-sonal marketing; it deals with the instruments and activities which are used by personal marketing. The practical part contains the characteristics of the company including the description of the actual situation of personal marketing in the company. An analysis of employment market in Plzeň-město county district has been accomplished too. The main part of the thesis is a suggestion for an innovation of the current system of personal marketing. It especially includes suggestions regarding the creating of an image of the company, the care of the staff and the advertising.

Keywords: personální marketing, zaměstnanec, zaměstnavatel, uchazeč o zaměstnání, image podniku, propagace, pracovní trh, zaměstnanost, nezaměstnanost

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2011
  • Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2011
  • Supervisor: Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42080 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽIŽKA, Luboš. Personální marketing ve společnosti BRUSH SEM s. r. o.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Other references 


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 12:30, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz