Theses 

Politika zaměstnanosti ve Francii a účinnost vybraného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti – Bc. Kateřina Vondrušová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Kateřina Vondrušová

Master's thesis

Politika zaměstnanosti ve Francii a účinnost vybraného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

Employment Policy in France and Effectiveness of Chosen Active Labour Market Policy Measure

Abstract: Předmětem diplomové práce ‘‘Politika zaměstnanosti ve Francii a účinnost vybraného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti‘‘ je představit fungování politiky zaměstnanosti ve Francii, popsat aktuální stav francouzského trhu práce a identifikovat jeho hlavní problémy. Závěrečná kapitola je potom věnována hodnocení vlivu absolvování podporovaných pracovních smluv na integraci účastníků na trh práce.

Abstract: The main objective of diploma thesis ‘‘Employment Policy in France and Effectiveness of Chosen Active Labour Market Policy Measure‘‘ is to provide a description of employment policy in France, to give a general overview of current situation of the French labour market and to identify its main problems. Last chapter deals with labour market policy measures with focus on supported contracts and aims to evaluate effects of this measure on the employability of its participants.

Keywords: Politika zaměstnanosti, Francie, trh práce, nezaměstnanost, podporované pracovní smlouvy, Employment Policy, France, labour market, unemployment, supported contracts

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/6/2019 18:20, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz