Theses 

Politický marketing a volební kampaně v ČR – Bc. Karolína Šašková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Karolína Šašková

Bachelor's thesis

Politický marketing a volební kampaně v ČR

Political marketing and Election Campaign in the Czech Republic

Abstract: Cílem této bakalářské práce je identifikovat faktory volebního úspěchu hnutí ANO 2011 z pohledu politického marketingu a provést komparaci s volební kampaní ODS ve stejných volbách. Práce se zaměřuje na základní pojmy politického marketingu a následně na druhy marketingové komunikace, které jsou pro politický marketing specifické. Do práce jsem zařadila i problematiku značky, která s komunikací rovněž souvisí. Poslední kapitola teoretické části je věnovaná problematice uplatnění politického marketingu ve volebních kampaních. Komparaci jsem prováděla na základě kritérií vycházejících z nástrojů a metod politického marketingu: strategie, marketingový výzkum, segmentace-targeting-positioning, marketingová komunikace.

Abstract: The goal of this bachelor thesis is to identify the factors of electoral success of ANO 2011 from the perspective of political marketing and compare it with the ODS election campaign in the same election period. The thesis is focused on the basic concepts of political marketing, and subsequently on the kinds of marketing communications that are specific for political marketing. I also integrated the issues of the brand, which also depend on communication. The last chapter is devoted to use of the political marketing in election campaigns. The comparison is perfomed on the basis of criteria based on the tools and methods of political marketing: strategy, marketing research, segmentation-targeting-positioning, marketing communications.

Keywords: kampaň, komunikace, marketing, politika, volby, volič campaign, communication, politics, elections, voter

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/6/2019 06:06, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz