Theses 

The Importance of the Competition Village of the Year for Krásensko area as a Facilitator of Regional Development – Michaela Kalousová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Bachelor programme / field:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions

Michaela Kalousová

Bachelor's thesis

The Importance of the Competition Village of the Year for Krásensko area as a Facilitator of Regional Development

Význam soutěže Vesnice roku pro oblast Krásenska jako facilitátor rozvoje regionu

Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na obec Krásensko, která v roce 2010 vyhrála soutěž Vesnice roku Jihomoravského kraje. Práce se týká především obce Krásensko, ale hlavně demografické a finanční analýzy obce, která by mohla mít spojitost s výhrou v soutěži. Hlavním cílem je zjistit, jestli jsou nějaké korelace mezi vítězstvím v soutěži Vesnice roku s výše zmíněnými analýzami. Dále se zaměřuji na to, jak velký je význam výhry v této soutěži k rozvoji obce Krásensko a jejího mikroregionu.

Abstract: This bachelor thesis is focused on specific municipality Krásensko, which in the year 2010 won the competition Village of the year of South-Moravian region. In this thesis I concentrate on the municipality Krásensko, but mostly on demographic and financial analysis of this municipality, which could be connected with the victory in competition. Main aim of this thesis is to find out, if there are some correlations among victory in competition Village of the year and above mentioned analysis. Further I am looking for how big is the importance of the victory and how it helped or is still helping to develop municipality Krásensko and its micro region.

Keywords: Rozvoj, Obec, Soutěž Vesnice roku

Keywords: Municipality, Competition Village of the year, Development

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lea Hasíková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48723 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 23:00, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz