Theses 

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základních škol v regionu Znojmo – Mgr. Soňa Foitová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Soňa Foitová

Master's thesis

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základních škol v regionu Znojmo

Abstract: Diplomová práce je zaměřena na pojem integrace, poradenský systém v České republice a charakteristiku i integraci žáků se zdravotním postižením v regionu Znojmo.

Abstract: The diploma work is focused on an integration of a children with a special education needs into primary school and advisory system in the Czech Republic.

Keywords: integrace/integration, inkluze/inclusion, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami/child with a special education needs, legislativní rámec integrativního vzdělávání v ČR/legislative framework of a integration education in the Czech Republic, poradenský systém v ČR/advisory system in the Czech Republic, speciálně pedagogická diagnostika/special educational diagnostics, rámcový vzdělávací program/framing education program, individuální vzdělávací plán/individual education plan, typy zdravotního postižení/types of the health handicapped

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2006
  • Supervisor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 18/7/2019 11:10, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz