Theses 

Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců jako základ strategického řízení lidských zdrojů v MSP – Bc. Kateřina Stehnová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Kateřina Stehnová

Bachelor's thesis

Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců jako základ strategického řízení lidských zdrojů v MSP

Acquisition, choice and adaptation of employees as a basis for the strategic management of human resources in MSP

Abstract: Bakalářská práce vychází z problematiky řízení lidských zdrojů. V úvodní části práce jsou popsána teoretická východiska a vymezeny pojmy související s tématem, jako způsoby získávání, výběr a adaptace zaměstnanců. V praktické části je analyzován proces personálních činností v rámci působnosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a zhodnocení návrhů možných opatřeních vedoucích ke zlepšení součinnosti mezi spolupracujícími odděleními a územními odbory.

Abstract: Bachelor thesis is based on the issue of human resource management. In the first part describes the theoretical background and defines terms related to topics such as ways of acquiring, selection and adaptation of employees. The practical part analyzes the process of staffing activities within the scope of the Fire Rescue Service of the Central Region and the evaluation of proposals for possible measures to improve the synergy between the cooperating departments and territorial departments.

Keywords: Uchazeč, zaměstnanec, příslušník, služební poměr, pracovní poměr, fyzická způsobilost, přijímací řízení, služební hodnost, tarifní třídy. Candidate, employee, member of the service relationship, employment, physical fitness, admissions, service rank, tariff class.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Ing. Helena Pleskotová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 01:00, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz