Theses 

Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací v běžných základních školách z pohledu učitelů – Bc. Hana Jastrábková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Special Education / Special Education

Bc. Hana Jastrábková

Bachelor's thesis

Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací v běžných základních školách z pohledu učitelů

Inclusive education of students with mild mental disability in standart primary schools from the teachers' point of view

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá individuální integrací žáků s lehkou mentální retardací do běžných tříd základních škol. Jejím cílem je zjistit, jak tuto integraci vnímají učitelé. První dvě kapitoly práce popisují teoretická východiska. Seznamují nás s mentální retardací a se vzděláváním, integrací a inkluzí žáků s lehkým mentálním postižením.Třetí část je věnována výzkumnému šetření. Hlavním cílem bylo zjistit, jak inkluzivní vzdělávání žáků s lehkou mentálníretardací do běžných tříd základních škol vnímají učitelé.

Abstract: This bachelor´s work deals with individual integration of pupils with minor retardation into common basic school classes. Its target is to find out, how this integration is perceived by teachers.The first two chapters describe theoretical solutions. They familiarize us with mental retardation and with education, integration and infusion of pupils with minor disability. The third part is devoted to the research. The main aim was to find out, how is the pupils´ inclusive education with minor retardation into common classes of basic schools, perceived by teachers.

Keywords: Inkluzivní vzdělávání, inkluze, integrace, mentální postižení, Inclusive education, inclusion, integration, mental disability

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 19/6/2019 09:33, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz