Theses 

Sbor dobrovolných hasičů ve Stránecké Zhoři a jeho role v občanské společnosti – Lucie Račická

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Lucie Račická

Bachelor's thesis

Sbor dobrovolných hasičů ve Stránecké Zhoři a jeho role v občanské společnosti

Corps of Volunteer Firefighters in Stránecká Zhoř and their Role in Civil Society

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá Sborem dobrovolných hasičů působícím v malé obci Stránecká Zhoř. Cílem této práce je zjistit, jaké místo má SDH v občanské společnosti obce a jak spolek vnímají místní obyvatelé. Dalším úkolem této práce je odhalit, jak funguje vnitřní organizace ve spolku.Jedná se o empirický výzkum s využitím kvalitativní metody.

Abstract: This bachelor thesis deals with the Corps of Volunteer Firefighters operating in a small village called Stránecká Zhoř. The aim of this thesis is to determine the position and meaning of Corps of Volunteer Firefighters in the civil society of the village and how the Corps are perceived by local inhabitants. Another objective of the thesis is to reveal the internal organization of the Corps. It is an empirical research using qualitative methods.

Keywords: Sbor dobrovolných hasičů, občanská společnost, Stránecká Zhoř, hasiči

Keywords: Corps of Volunteer Firefighters, civil society, Stránecká Zhoř, firefighters

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2016
  • Supervisor: PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
  • Reader: doc. Milan Tuček, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/6/2019 19:23, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz