Theses 

Závislost na online počítačových hrách – Bc. Martin Stibor

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Stibor

Bachelor's thesis

Závislost na online počítačových hrách

Dependence on online computer games

Abstract: Bakalářská práce „Závislost na online počítačových hrách“ pojednává o problematice online počítačových her. Tato práce nabízí přehled o stavbě a vlastnostech her. V teoretické části je uvedena historie a budoucnost hraní na počítači, typologie her a dále obecná podoba MMORPG her, vlastnosti těchto her, které je činí potencionálně návykovými. Dále jsou uvedeny specifika sociálního prostředí ve hrách, specifika komunikace, typologie hráčů a druhy motivace, které se vyskytují při hraní online počítačových her. Poslední kapitola se věnuje vztahu hraní online počítačových her a volného času, dopadům, které doprovázejí nadměrné hraní a prevenci závislosti na online počítačových hrách. Empirická část této práce nabízí autentické výpovědi čtyř lidí hrajících World of Warcraft, které bychom podle testu, jež je součástí výzkumu, mohli označit jako ohrožené závislostí.

Abstract: Bachelor thesis „ Dependence on online computer games “deals with an issue of online computer games. This thesis offers an overview of the structures and features of computer games. First chapter of theoretical part is composed of a history and future of computer gaming, typology of PC games. Second chapter is composed of a general form of MMOPRG games and characteristics that make them addictive there are also mentioned specifics of social environment in games, specifics of communication in games, typology of gamers and different kinds of gaming motivation. The last chapter is devoted to the relation between gaming and leisure, impacts of excessive gaming and a prevention of online gaming addiction. Empirical part of this thesis offers authentic dialogue of four World of Warcraft gamers that can be, according to the test, identified as addicts.

Keywords: Závislost, MMORPG, počítačové hry, hráči, motivace, volný čas, bažení, virtuální realita, negativní dopady, Addiction, computer games, gamers, motivation, leisure, craving, virtual reality, negative impacts

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2015
  • Supervisor: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miroslav Filip, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/6/2019 21:27, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz