Theses 

Exkurze jako motivace k výběru povolání – Bc. Josef Voborný

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Bc. Josef Voborný

Bachelor's thesis

Exkurze jako motivace k výběru povolání

Excursion as motivation for career choice

Abstract: Tato bakalářská práce s názvem „Exkurze jako motivace k výběru povolání“ má zmapovat možnosti uplatnění absolventů oboru obráběč kovů na pracovním trhu ve vybraném regionu. Zjistit motivaci dětí k výběru povolání. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. První teoretická část informuje o pojmech exkurze a motivace v kontextu s odbornou literaturou. Praktická část obsahuje popis a kompetence absolventa oboru obráběč kovů. Dále pak průzkumy o strojírenských firmách, nabídkách pracovních pozic na Úřadu práce a motivování žáků na základní škole. Hlavní částí bude dotazník na základní škole, podle kterého bude navržen plán exkurze pro žáky osmých tříd v jedné z nejvýznamnějších firem regionu.

Abstract: The Bachelor thesis entitled „Excursion as motivation for career choice“ examines opportunities for graduate machinists in the labour market in the chosen region. It aims to find the motivation behind a youths’ selected career choice. The work consists of two parts: theoretical and practical. Firstly, the theoretical part explains the terms excursions and motivation in the context of the existing literature. The practical part contains a description of the competencies of a graduate machinist. In addition, surveys of engineering companies, job offers in the Labour Office and motivating pupils in primary school. The main part of the practical section consists of a questionnaire conducted at an elementary school, the results of which formed the basis for the design of an excursion by the 8th class to one of the most prominent companies in the region.

Keywords: Exkurze, motivace, obráběč kovů, strojírenství, excursion, motivation, machinist, engineering.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2015
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Reader: Ing. Jan Děcký

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 02:52, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz