Theses 

Atraktivity spojené s hudbou jako potenciál rozvoje cestovního ruchu v ČR - Místa spojená s A. Dvořákem a L. Janáčkem – Eva Ticháková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Eva Ticháková

Bachelor's thesis

Atraktivity spojené s hudbou jako potenciál rozvoje cestovního ruchu v ČR - Místa spojená s A. Dvořákem a L. Janáčkem

Attractions connected with music as a potential for the development of tourism in the Czech Republic - Places connected with A. Dvořák and L. Janáček

Abstract: Práce charakterizuje atraktivity spojené s hudbou v České republice, konkrétně s klasickou hudbou a místy spojenými s Antonínem Dvořákem a Leošem Janáčkem, kteří jsou z našich klasických skladatelů nejznámější i v zahraničí a jejich tvorba je silně spojena s těmito místy. V práci jsou popsány aspekty kulturního cestovního ruchu a atraktivit spojených s hudbou, dále je v ní analyzováno využití potenciálu kulturně historických a organizovaných atraktivit, které v souvislosti s Dvořákem a Janáčkem v ČR existují. Dále je v ní navrženo, jak by bylo možné potenciálu vytvořeného spojením ČR s Dvořákovou a Janáčkovou tvorbou využít lépe v cestovním ruchu. Místa související s těmito dvěma slavnými hudebními skladateli by se díky silnějšímu využití v cestovním ruchu mohla stát navštěvovanější a rozvinutější.

Abstract: The bachelor thesis characterizes the attractions associated with music in the Czech Republic, particularly with classical music and sites connected with Antonin Dvorak and Leos Janacek, who are our most famous classical composers even abroad, and their work is strongly connected to these places. It describes the aspects of cultural tourism and of the attractions connected with the music, then it analyses the current use of the potential of cultural and organized attractions in connection with Dvorak and Janacek. In addition, it suggests how the potential of the sites connected with Dvorak and Janacek could be used better in tourism. Sites associated with these two famous composers, due to a stronger use in tourism, could become frequented and more developed.

Keywords: festivaly, kulturní cestovní ruch, památníky, hudba, atraktivity, destinace, návštěvnost

Keywords: music, attendance, festivals, attractions, cultural tourism, destination, monuments

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Liběna Jarolímková
  • Reader: Eva Heřmanová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57414


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 12:04, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz