Theses 

Flat design vs. skeumorfizmus - vývoj grafického dizajnu v digitálnych médiách – Mgr. Adam Mihalov

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic

Display description

Mgr. Adam Mihalov

Bachelor's thesis

Flat design vs. skeumorfizmus - vývoj grafického dizajnu v digitálnych médiách

Flat design vs. skeuomorphism - the development of graphic design in digital media

Abstract: The bachelor thesis aims to describe the evolution and a shift of graphic design with focus on digital media(primarily web design and UI). The main focus is to compare and analyze trends, which in the world of graphic design fight, skeuomorphism and flat design. The analysis and comparison will be applied on the example of Metro UI from Microsoft and iOS development. Based on the company like Apple, as one of the leaders or trendsetters in both, the product and graphic design, i will demonstrate the current departure from realism to a more widespread minimalistic flat design. In my bachelor thesis i want to introduce diverging views on both styles. The aim is to analyze and describe the evolution of graphic design in digital media and present and compare two main streams skeuomorphism and flat design. The aim is to analyze their advantages, disadvantages and show the development and direction of design and analyze the reasons for departing from skeuomorphism to the flat design and minimalism. At the end I want to show idea of so called era of post flat design or introduction into the material design from Google, as one of the options for further direction of graphic design in digital media.

Abstract: Práca si kladie za cieľ zmapovať a predstaviť vývoj a posun grafického dizajnu a jeho tendencii so zameraním na digitálne médiá (primárne webdizajn a UI). Hlavným predmetom záujmu je porovnanie a analýza tendencií, ktoré vo svete grafického dizajnu súperia, a to skeumorfizmu alias realizmu a flat (plochého) designu. Táto analýza a porovnanie bude aplikované na príklade Metro UI od Microsoftu či vývoja iOS, teda operačného systému od Apple určeného pre mobilne zariadenia. Práve napríklad na firme Apple ako jedného z lídrov v udávaní trendov v oblasti nielen produktového, ale aj grafického designu poukážem na súčasný odklon od realizmu k čoraz viac rozšírenému minimalistickému flat designu. V mojej práci tak predstavím rôzniace sa názory na toto súperenie ako zástancov tak aj odporcov, jedného či druhého štýlu. Cieľom je tak analyzovať a zmapovať vývoj, ktorým si graficky dizajn v digitálnych médiách prešiel a predstaviť a porovnať dva hlavné prúdy a to skeuomorfizmus a flat design. Cieľom je tak analyzovať ich prednosti, zápory a poukázať na vývoj a smerovanie dizajnu a analyzovať dôvody odklonu od skeuomorfizmu v ústrety flat designu a minimalizmu. V závere poukážem aj na éru tzv. post flat dizajnu či úvod do material dizajnu od Googlu ako jednu z možností ďalšieho smerovania grafického dizajnu v digitálnych médiách.

Keywords: graphic design, digital media, webdesign, UI design, flat design, skeumorphism, skeumorph, iOS, graphics, Metro UI, grafický dizajn, digitálne média, webdizajn, flat dizajn, skeumorfizmus, grafika

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zuzana Jayasundera

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 16:10, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz