Theses 

Komparace oceňování finančních nástrojů v ČÚS a IAS/IFRS s ohledem na IFRS 9 – Bc. Jan Uhlík

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Uhlík

Master's thesis

Komparace oceňování finančních nástrojů v ČÚS a IAS/IFRS s ohledem na IFRS 9

Comparison between CAS and IAS/IFRS regarding classification of Financial Instruments Aimed at IFRS 9

Abstract: Práce je zaměřena na porovnání Českých účetních standardů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS v klasifikaci, prvotním zachycení, oceňování a vykazování finančních nástrojů jako jsou majetkové cenné papíry, dluhové cenné papíry a deriváty. V aplikační části jsou jednotlivé finanční nástroje z reálných ekonomických dat zachyceny a vzájemně porovnány. Veškeré operace jsou prováděny z pohledu podnikatelského subjektu a nezahrnuje účetnictví bank a pojišťoven.

Abstract: This work is focused on comparison between Czech Accounting Standards and International Financial Reporting Standards concerning classification, recognition, valuation and presentation of financial instruments such as obligations, share of stocks and financial derivatives. Practical part of this document uses real economic data from market to recognize and book all traditional operations connected with financial instruments. The results between accounting standards are mutually compared. All accounting operations are focused and usual entrepreneur who is not a financial institution.

Keywords: Finanční nástroje, IFRS 9, Česká účetní legislativa, Porovnání, Deriváty

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Gabriela Dlasková
  • Reader: Ing. Petr Mach

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 17/7/2019 01:08, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz