Theses 

Migrace městského obyvatelstva na venkov (případová studie migrace v oblasti Dražic u Tábora) – Dominika ŠAŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Agriculture

Bachelor programme / field:
Agriculture / Agricultural Ecology

Dominika ŠAŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Migrace městského obyvatelstva na venkov (případová studie migrace v oblasti Dražic u Tábora)

Human migration from the towns to rural areas (case study of migration in the area of Dražice near Tábor).

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá migrací městského obyvatelstva na venkov v oblasti Dražic u Tábora. Amenitní migrace je novou formou specifické globální migrace obyvatel. Převládá směr pohybu z města na venkov. Formy amenitní migrace byly definovány dle motivace jednotlivce jako migrace za lepším životním prostředím. Tento typ migrace je motivován snahou žít v celkově hodnotnějším socio - kulturním prostředí. Cílem této bakalářské práce je zjištění forem "migrace" v oblasti Dražic u Tábora. Určení hlavních důvodů této migrace a zjistit, zda očekávání respondentů byla naplněna. Cíl práce byl specifikován prostřednictvím dotazníkového šetření a následně vyhodnocením.

Abstract: The bachelor thesis deals with the migration of urban populations to rural areas Dražice near Tábor. Amenity migration is a new form of specific global population migration. The prevailing direction of movement from the city to the countryside. The forms of migration were defined according to individual motivation as a migration for a better environment. This type of migration is motivated by the effort to live in a generally more better socio - cultural environment. The aim of this thesis is to find forms of "migration" into Dražice near Tabor and identification of the main reasons for this migration and determine if respondents' expectations were met. This aim has been specified through a questionnaire people and then evaluating these questionnaires.

Keywords: Amenitní migrace, druhé bydlení, rurální prostředí, suburbanizace.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2014
  • Accessible from:: 11. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michael Bartoš, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 4. 2014 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36594 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠAŠKOVÁ, Dominika. Migrace městského obyvatelstva na venkov (případová studie migrace v oblasti Dražic u Tábora). Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 20:09, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz