Theses 

Organizovaná pohybová aktivita na vybraných základních školách v Liberci – Bc. Martina Putnová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Putnová

Bachelor's thesis

Organizovaná pohybová aktivita na vybraných základních školách v Liberci

Organized physical activity at selected primary schools in Liberec

Abstract: Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh na zlepšení mimoškolních organizovaných pohybových aktivit na vybraných základních školách v Liberci. Práce shromažďuje teoretické poznatky o pohybové aktivitě, o volném čase a o doporučení a intenzitě pohybu pro žáky staršího školního věku. Dotazníkové šetření bylo provedeno v prosinci 2013 a lednu 2014 na třech základních školách v Liberci. Celkem 234 žáků ve věku 12-15 let si vybíralo nejoblíbenější pohybové aktivity a činnosti z jednotlivých sportovních odvětví. U dívek jsou nejvíce oblíbené aktivity tanec, plavání a bruslení. U chlapců sportovní hry fotbal, stolní tenis, házená a florbal. Nabídka sportovních kroužků neodpovídá zájmu žáků. Návrh na zlepšení mimoškolní aktivity obsahuje zavedení dvou kroužků tance (Street dance, Zumba) a třech kroužků sportovních her (fotbal, florbal a stolní tenis) pro žáky na vybraných základních školách.

Abstract: Aim of this thesis is to develop a proposal to improve extracurricular organized physical activities in selected primary schools in Liberec. The thesis collects theoretical knowledge about a physical activity, leisure time, recommendations and also the intensity of movement for pupils older school age. The questionnaire survey was conducted in three primary schools in Liberec in December 2013 and in January 2014. In total 234 pupils aged 12-15 chose the most popular physical activities and activities of individual sports. Girls were interested in dancing, swimming and skating. Boys liked sports games as football, table tennis, handball and floorball. The offer of sports activities does not correspond to the interests of students. The improvement proposal of extracurricular activities includes the introduction of two hobby groups aimed on dancing (Street dance, Zumba) and three hobby groups of sports games (football, hockey and table tennis) for pupils in selected primary schools.

Keywords: pohybová aktivita, intenzita a doporučení, zdravý způsob života, volný čas

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014
  • Accessible from:: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Radim Antoš

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26630 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

The right form of listing the thesis as a source quoted

Putnová, Martina. Organizovaná pohybová aktivita na vybraných základních školách v Liberci. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Go to top | Current date and time: 18/4/2019 14:54, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz