Theses 

Zaměstnanec ve veřejné správě – Bc. Ludmila Valenová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ludmila Valenová

Master's thesis

Zaměstnanec ve veřejné správě

Employee in Public Administration

Abstract: Diplomová práce na téma „Zaměstnanec ve veřejné správě“ se zabývá pracovními vztahy státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a úředníků územně samosprávných celků. V práci je rozebrán vznik, jmenování, změna a skončení služebního a pracovního poměru zaměstnanců ve veřejné právě. Je zde poukázáno na specifičnost služebního poměru oproti pracovnímu poměru a porovnána veřejnoprávní a soukromoprávní úprava těchto vztahů. Práce také přináší pohled na historii služebního poměru a srovnání postavení zaměstnanců ve veřejné správě v ČR i zahraničí.

Abstract: The dissertation themed „Employee in Public Administration“ is concerned with employment relations of civil servants, members of security forces and municipal authorities. This master thesis deals with the duty of the creation, designation, change and finishing of the employment in a public administration. There are shown a particularities between service relations and labour relations and compared statutory and civil arrangements of these linkage relations. The dissertation also opens a view to the history of service relationships and a confrontation of the public administration status in the Czech Republic and abroad.

Keywords: státní služba, pracovní poměr, státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostních sborů, úředník územně samosprávného celku, civil service, employment, civil servant, member of security forces, municipality officer

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2016
  • Supervisor: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 08:17, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz