Theses 

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví – Bc. Nelly Číhalová Kočarjan

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Nelly Číhalová Kočarjan

Master's thesis

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Human Resources Management in the Hospitality

Anotácia: ČÍHALOVÁ KOČARAN, Nelly. Řízení lidských zdrojů v hotelnictví. [Diplomová práce], Vysoká škola hotelová. Praha: 2018. Počet stran 88 Diplomová práce se zabývá řízením lidských zdrojů v hotelnictví. Cílem je poskytování kvalitní informace o daném tématu, analyzování a porovnávání jednotlivých personálních činností vybraných hotelů a vypracování návrhů na zlepšení jejich řízení lidského kapitálu. V teoretické části se diplomová práce zaměřuje na řízení lidských zdrojů v obecném měřítku a vychází jak z vlastních úvah autorky, tak z dostupné použité literatury. V analytické části se zaměřuje na dva vybrané konkrétní hotely a na řízení lidských zdrojů v nich. Proniká hlouběji do personalistiky hotelnictví a popisuje jednotlivé činností tohoto oboru. Ve svém závěru práce navrhuje určitá řešení ke zlepšení činností v těchto vybraných hotelech.

Abstract: ČÍHALOVÁ KOČARAN, Nelly. Human Resource Management in Hospitality. [Master´s Dissertation], The Institute of Hospitality Management. Prague: 2018. 88 pages The thesis deals with the management of human resources in the hospitality industry. The aim is to provide high quality information on the topic by analyzing and comparing individual personnel activities of selected hotels and developing proposals to improve their human capital management. In the theoretical part, the thesis focuses on the management of human resources on a general scale, based on both the author's own considerations and the available literature.In the analytical part, this work focuses on two selected specific hotels and the management of human resources in them. It then penetrates deeper into the human resources industry and describes individual activities in this field. In its conclusion, the thesis proposes some solutions to improve the activities in these selected hotels.

Kľúčové slová: řízení lidských zdrojů, personalistika, personální činnosti, hotelnictví, získávání zaměstnanců, motivace, Human Resource Management, human resources, personnel activities, hospitality, recruitment, motivation

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedúci: Dr. Petr Krajáč, PhD.
  • Oponent: Dr. Ing. Sylva Skupinová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 5. 2019 17:22, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz