Theses 

Druhé bydlení v oblasti středního toku Lužnice jako předstupeň amenitní migrace – Bc. Dominika ŠAŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Agriculture

Master programme / odbor:
Agriculture Engineering / Agricultural Ecology

Bc. Dominika ŠAŠKOVÁ

Master's thesis

Druhé bydlení v oblasti středního toku Lužnice jako předstupeň amenitní migrace

Second homes in Lužnice river area as the first stage for amenity migration

Anotácia: Předkládaná diplomová práce se zabývá fenoménem druhého bydlení v oblasti středního toku řeky Lužnice. Trend druhého bydlení je úzce spjat převážně s venkovským cestovním ruchem. V současnosti ubývá trvale žijících obyvatel ve venkovském prostoru, čímž dochází stále častěji k depopulaci venkovské krajiny. Rozvoj venkovského cestovního ruchu a následně druhé bydlení, které lze označit za předstupeň amenitní migrace, mohou vylidňování českého venkova zmírnit. V našich podmínkách se tyto dva pojmy druhé bydlení a amenitní migrace velmi často překrývají a je tak složité mezi nimi rozpoznat jednoznačnou hranici. Druhé bydlení představuje způsob trávení volného času a lze ho označit jako komplex jevů a procesů spojených s rekreačním objektem, nejčastěji v podobě chaty nebo chalupy. Někteří účastníci druhého bydlení se rozhodnou do svého rekreačního objektu přestěhovat natrvalo a v tomto případě se jedná o tzv. amenitní migraci. U tohoto typu migrace se jedná o pohyb lidí z urbánního prostředí do rurálních oblastí. Amenitní migraci lze chápat jako migraci za lepším životním prostředím, pohodou, touhou být blíže přírodě a celkově za lepší kvalitou života.

Abstract: The presented diploma thesis deals with the phenomenon of the second homes in the area around the middle stream of the river Luznice. The trend of second homes is closely connected mainly to rural tourism. Currently the number of people living in the countryside is decreasing, this leads to increasing depopulation of the countryside. Development of rural tourism and second homes, which can be described as a precursor of amenity migration can alleviate the depopulation of the Czech countryside. Those two terms: second homes and amenity migration are very frequently overlapped in our conditions so it is difficult to determine the clear border between them. The second housing represents the way of spending the free time and so it can by stated as a complex phenomena and processes connected to a recreational object, most frequently represented by a cabin or a weekend house. Some users of second homes may decide to move into their second houses permanently. In this case we call this the amenity migration. This type of migration is the movement of people from an urban area in to rural areas. The amenity migration can be understood as a migration for better environment, peace, the desire to be closer to nature and the desire for a better quality of life in general.

Kľúčové slová: druhé bydlení, amenitní migrace, venkovský cestovní ruch, rekreační objekt, střední tok Lužnice

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
  • Zverejniť od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Michael Bartoš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41886 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

ŠAŠKOVÁ, Dominika. Druhé bydlení v oblasti středního toku Lužnice jako předstupeň amenitní migrace. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 09:05, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz