Theses 

Vzdělávání vedoucích úředníků územně samosprávných celků – Sabina Gajdzicová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Sabina Gajdzicová

Master's thesis

Vzdělávání vedoucích úředníků územně samosprávných celků

Education of Municipality Executives

Anotácia: Cílem diplomové práce bylo zjistit, prostřednictvím sociologického průzkumu, zda byla prováděna školení, kurzy nebo vzdělávací programy v oblasti rozvojových a vzdělávacích aktivit pro vedoucí úředníky územně samosprávných celků u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje. Výstup průzkumu odhalil rezervy, a proto jsem navrhla „projekt vzdělávání vedoucích úředníků územně samosprávných celků“, jako opatření k jejich zkvalitnění, který je zaměřen na základní úlohy vedoucích úředníků. V práci jsou formulovány zásady systému vzdělávání v územně samosprávných celcích, které vycházejí z patřičné legislativy a následně jsou rozpracovány rozvojové a vzdělávací aktivity, včetně úloh vedoucích úředníků.

Abstract: The aim of the thesis was to find out through a sociological survey if the training courses or the training programs for senior clerks of local governments were conducted in the field of developmental and educational activities at the municipal offices of municipalities with extended competence in the Moravian-Silesian region. The outcome of the survey has revealed some deficiencies, so I suggested "a training project for senior clerks of territorial self-governing units," as a measure of improvement, which focuses on the fundamental tasks of senior clerks. The basic principles of the education system in the local government are formulated in the thesis; they are based on an appropriate legislation. Developing and educational activities are subsequently elaborated, including the tasks of senior clerks.

Keywords: vedoucí úředník, systém vzdělávání, rozvojové a vzdělávací aktivity, obecní úřad obcí s rozšířenou působností, projekt vzdělávání, head clerk, system of education, development and education activities, municipal authorities of municipalities with extended competence, training project

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Jiří Bláha
  • Oponent: Gabriela Kopecká

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 27. 6. 2019 00:21, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz