Theses 

Překlad současného ruského filmu, vytvoření titulků, lingvistický a kulturologický komentář překladu a analýza filmu – Bc. Darina SAMEKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Philology / Russian for translators

Bc. Darina SAMEKOVÁ

Master's thesis

Překlad současného ruského filmu, vytvoření titulků, lingvistický a kulturologický komentář překladu a analýza filmu

Movie translation and creating subtitles, linguistic and culturological commentary of the translation and analysis of the movie

Anotácia: Tématem práce je přiblížení problematiky překládání, překlad filmu, popis vývoje a tvorby titulků, informace o daném filmu a jeho následná lingvistická i technická analýza. Součástí je rusky psané resumé, přílohy v podobě obrázků, DVD filmu s titulky, grafu i textu a seznam využitých zdrojů.

Abstract: The aim of this thesis is introduction of translating issues, movie translation, description of the history of subtitling, basic information about the movie and it's linguistic and technical analyses. Part of the thesis is also a resumé in russian language, addenda such as pictures, DVD of the movie with subtitles, cinemetrics graph and simple text. The last part contains a list of sources.

Kľúčové slová: překlad, komentář překladu, překladové transformace, translatologie, titulky, film, analýza filmu, syžet, cinemetrika

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jekatěrina Mikešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=214724 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

SAMEKOVÁ, Darina. Překlad současného ruského filmu, vytvoření titulků, lingvistický a kulturologický komentář překladu a analýza filmu. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 6. 2019 23:05, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz