Theses 

Projekt marketingové komunikace Rady pro reklamu – Bc. Petra LIPKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Petra LIPKOVÁ

Master's thesis

Projekt marketingové komunikace Rady pro reklamu

The Project of marketing communication of Czech advertising standards council

Anotácia: V teoretické části práce se budu zabývat charakteristikami marketingových komunikací a jejich úlohou v neziskovém sektoru, dále pak image a marketingovým výzkumem. V analytické části práce budu analyzovat stav marketingové komunikace v konkrétní neziskové organizaci, tedy v Radě pro reklamu. Nejdřív uvedu pár informací o Radě pro reklamu, čím se zabývá atd., dále pak uvedu pár vět o právní úpravě reklamy v České republice a EU. Nakonec budu analyzovat v rovině obecných informací i z hlediska informací získaných průzkumem u široké veřejnosti. Tento průzkum bude zaměřen na známost Rady pro reklamu. V projektové části navrhnu konkrétní možnosti využití marketingové komunikace vycházející jak z teoretické části, tak hlavně z výsledků analytické části této práce. Výsledkem by tedy měl být návrh marketingové komunikace Rady pro reklamu.

Abstract: In the theoretical part of the work, I will deal with characteristics of the marketing communications and their function at the non-profit sector, furthemore with the image and the marketing research. In the analytic part of the work, I will analyze the state of the marketing communication in a particular non-profit organization, i.e. at the Czech advertising standards council. At first, I will state a few pieces of information about the Czech advertising standards council, what it deals with etc., furthermore I will state a few sentences about the legal regulation of advertisement in the Czech Republic and the European Union. At the end, I will analyze in the level of general information as well as from the aspect of information maintained by a general public research. This research will be focused on the acquaintance of the Czech advertising standards council. In the project part, I will suggest particular possibilities of marketing communication utilization arising from the theoretical part but mainly from the analytic part´s results of this work. The outcome should then be a marketing communication project of the Czech advertising standards council.

Kľúčové slová: Rada pro reklamu, reklama, marketingová komunikace

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2005
  • Identifikátor: 1015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2005
  • Vedúci: Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 13. 05. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=1015 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

LIPKOVÁ, Petra. Projekt marketingové komunikace Rady pro reklamu. Zlín, 2005. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 4. 2019 16:08, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz