Theses 

Tělesná zdatnost studentů oboru Speciální edukace bezpečnostních složek – Bc. Jaroslav Hýbl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Jaroslav Hýbl

Bachelor's thesis

Tělesná zdatnost studentů oboru Speciální edukace bezpečnostních složek

Physical Fitness in Special Education of Security Bodies Students

Anotácia: Ve své bakalářské práci Tělesná zdatnost studentů oboru Speciální edukace bezpečnostních složek sem se zaměřil na posouzení zdatnosti studentů z ročníků 2011, 2012 a 2013. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je zpracována teoretická část práce. V druhé části je zpracována praktická část práce. Zdatnost byla naměřena pomocí motorických testů. K testům ruční dynamometrie, skoku dalekého, zachycení tyče a předklonu vsedě sem vytvořil grafy a tabulky. Porovnal sem mezi sebou aritmetické průměry a individuální výkony. Svojí prací mohu poukázat, že nejzdatnější byl ročník 2012.

Abstract: In my bachelor thesis Physical Fitness in Special Education of Security Bodies Students I focused on physical fitness od students from grades 2011, 2012 and 2013. The work is divided into two parts. The first part provides theoretical framework. In the second part is covered the practical part of the work. Physical fitness was measured using motor tests. I created graphs and tables about hand dynamometry, long jump, catching pole and seated forward bend. I compared arithmetic mean and individual performance. I can point that class 2012 was the strongest.

Kľúčové slová: Tělesná zdatnost, motorika, pohybové schopnosti, pohybové dovednosti, motorická výkonnost

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Vít, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 6. 2019 21:44, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz