Theses 

Is the popularity of social networking sites affecting formality in business communication? A case study of widespread usage of such social networking sites in a company in the Czech Republic – Barbora PLECHATÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Barbora PLECHATÁ

Bachelor's thesis

Is the popularity of social networking sites affecting formality in business communication? A case study of widespread usage of such social networking sites in a company in the Czech Republic

Is the popularity of social networking sites affecting formality in business communication? A case study of widespread usage of such social networking sites in a company in the Czech Republic

Abstract: The main aim of this thesis was to determine whether the popularity of social networking can affect the formality of business communication. To achieve this it was necessary first to clarify the theoretical background, the basic information about what is communication, its forms and how it manifests itself in business, and also to define social networking sites, their meaning, historical development and specific features. In addition to a chronological overview of the most used social networking sites have been described in detail the most common one - Facebook. Another key point to prove the goal was composing and subsequent elaborating of the questionnaires. The target group for this questionnaire was employees of various companies from the Czech Republic, who were expected to have the conveniences necessary to obtain an objective result. Based on these theoretical and practical bases it was found that the most of employee uses social networking sites, but certainly not as the main communication tool at the workplace. It follows that it does not fundamentally affect the formality of business communication.

Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda popularita používání sociálních sítí může ovlivňovat formálnost obchodní komunikace. K dosažení tohoto cíle bylo nutné nejdříve objasnit teoretické pozadí, tedy základní informace o tom, co je to komunikace, její formy a jak se projevuje v obchodní sféře, a dále také definovat sociální sítě, jejich význam, historický vývoj a specifické znaky. Kromě chronologického přehledu nejpoužívanějších sociálních sítí byla detailněji popsána nejrozšířenější sociální síť - Facebook. Dalším stěžejním bodem pro tyto účely bylo vypracování a následné zpracování dotazníku. Cílovou skupinou pro tento dotazník byli zaměstnanci různých firem v České Republice, u kterých se předpokládalo potřebné zázemí k získání objektivního výsledku. Na základě těchto teoretických a praktických podkladů bylo zjištěno, že sociální sítě většina zaměstnanců využívá, ale rozhodně nejsou hlavním komunikačním nástrojem na pracovišti. Z toho vyplývá, že nijak zásadně neovlivňují formálnost obchodní komunikace.

Keywords: Obchodní komunikace, sociální sítě, Facebook

Jazyk práce: English

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
  • Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Alok Kumar, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44963 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

PLECHATÁ, Barbora. Is the popularity of social networking sites affecting formality in business communication? A case study of widespread usage of such social networking sites in a company in the Czech Republic. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 6. 2019 12:18, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz