Theses 

Možnosti využití modelů operujících s cash flow pro stanovení vnitřní hodnoty vybraného vzorku akcií obchodovaných v systému SPAD – Ing. Jiří Kachyňa

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Ing. Jiří Kachyňa

Master's thesis

Možnosti využití modelů operujících s cash flow pro stanovení vnitřní hodnoty vybraného vzorku akcií obchodovaných v systému SPAD

Application of cash flow models of selected blue chips traded in SPAD system

Anotácia: Tématem této práce jsou možnosti využití modelů operujících s cash flow pro zjištění vnitřní hodnoty vybraného vzorku akcií obchodovaných v systému SPAD. V teoretické části jsou nejprve obecně definovány základní typy diskontních cash flow modelů. Následně jsou hlouběji analyzovány jejich jednotlivé součásti s důrazem na možnosti jejich praktického uplatnění. V praktické části jsou aplikovány doposud získané vědomosti k určení vnitřní hodnot vybraných titulů ze systému SPAD a u každé z těchto hodnot je na závěr provedena komparace s odhady jiných renomovaných analytiků.

Abstract: The topic of this thesis is the application of cash flow models to determine the intristic value of selected blue chips traded in SPAD system. In the theoretical section, basic types of discounted cash flow models are presented. Afterwards, particular components of these models are analyzed in depth with the emphasis on their practical use. In the practical section, the acquired knowledge is applied to determine the intristic values of selected blue chips traded in SPAD systém, and then these values are compared with estimates of other respected analylists.

Kľúčové slová: Fundamentální analýza, vnitřní hodnota, diskontní cash flow modely, FCFE, FCFF, WACC, SPAD, Fundamental analysis, intristic value, discounted cash flow models

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 6. 2019 17:11, 24. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz