Theses 

Obsah DNA a AT/GC genomový poměr u druhů rodu Carex – Bc. Ivana Hralová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Ivana Hralová

Master's thesis

Obsah DNA a AT/GC genomový poměr u druhů rodu Carex

DNA content and AT/GC genomic ratio in species of the genus Carex

Anotácia: Tato práce se zabývala vztahy genomických znaků, jako je velikost genomu, AT/GC genomový poměr a počet chromozomů, k evoluci rodu, k faktorům prostředí a k morfologickým znakům. Byla změřena velikost genomu a AT/GC genomový poměr pro 159 druhů rodu Carex a 55 dalších zástupců čeledi Cyperaceae, pro část druhů byly spočítány počty chromozomů. Byly změřeny délky průduchů, z literatury byly převzaty informace o ekologických nárocích druhů (Ellenbergovy indikační hodnoty) a rozměry mošniček a nažek. K určení vztahů mezi získanými hodnotami byly použity neparametrické korelace a analýzy fylogenetických kontrastů. Rod Carex má jedny z nejmenších genomů mezi vyššími rostlinami, AT/GC genomový poměr je pak v rozmezí běžném mezi rostlinami. Velká variabilita v chromozomových počtech je ve shodě s obecně přijímanými názory na evoluci karyotypu v rodu. Ekologické parametry prostředí, vyjádřené pomocí Ellenbergových indikačních skupin, hrály v evoluci rodu určitou roli a podílejí se na dnešní variabilitě rodu, nicméně jejich vliv není jednoznačný. Závislosti velikosti genomu a AT/GC genomového poměru mezi sebou a na teplotě prostředí naznačují možnost proliferace transpozonů jako jedné z hybných sil evoluce genomických znaků rodu. Soustředění velké části zamokření tolerujících druhů do jedné větve fylogenetického stromu naznačuje možnost evoluci tohoto znaku v modu konzervativnosti niky spíš než adaptivní radiací. Délka průduchů u ostřic není ve vztahu k velikosti genomu, což je v protikladu k obecně přijímaným názorům a důkazům plynoucím z několika rozsáhlých studií na těsnou závislost těchto dvou znaků. Možné důvody a důsledky tohoto stavu jsou diskutovány.

Abstract: This study was focused on determining relationship among genetical, morphological and ecological characters of species of genus Carex. Its aim was to find out whether the environmental effect on the evolution of species resulted in changes of genome size (studied on closely related species); if AT/GC genomic ratio was shifted during phylogeny, e. g., by transposone proliferation, and if there is correlation between DNA composition and genome size. Its aim was also to find whether the changes in genome are correlated with changes in stomatal length or length of peryginia or achenes. We measured DNA content, AT/GC genomic ratio, and average chromosomal size for 159 species of the genus Carex and 55 other species of the Cyperaceae family growing mainly in Central Europe and for some other Russian or North American taxa. Stomatal length was measured for 110 species of Carex and 17 other species of family Cyperaceae. The genus Carex has one of the smallest genome size among angiosperms. We found high chromosomal count variability as expected. Environmental effects, aproximated by Ellenberg's indicator values, played siginificant role in evolution of genus, although the way of interaction with genomic characters is not clear. The relationship between genome size and AT/GC genomic ratio and among these characters and temperature suggest shift of these characters due to transposone proliferation. The clustering of main part of wetland species within one particular clade sugests a niche conservatism as a mode of evolution in traits related to waterlooging tolerance. Stomatal length is not correlated with genome size. Such absence of realtionship was not observed before. Reasons and conclusions of genome size unrelated variation in stomatal length is discussed.

Kľúčové slová: Carex, průtoková cytometrie, ostřice, Cyperaceae, velikost genomu, zastoupení AT bazí, Ellenbergovy indikační hodnoty, délka průduchů, adaptabilita velikosti genomu, flow cytometry, sedges, genome size, A+T content, Ellenberg's indicator value, stomatal length, genome size adaptability

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 5. 2019 18:44, 20. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz