Theses 

MARKETINGOVÝ MIX FIRMY S AKCENTEM NA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE – Andrea PLICHTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Media and Communications Studies / Marketing Communications

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Andrea PLICHTOVÁ

Bachelor's thesis

MARKETINGOVÝ MIX FIRMY S AKCENTEM NA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

Marketing mix company with strees to marketing comunications

Anotácia: Oblast kojenecké výživy je rychle se rozvíjejícím trhem. Největší podíl představuje segment mléčných kojeneckých výživ, který meziročně vzroste cca o 8 %. Kategorie instantních kaší a přesnídávek mají stabilní pozici, zatímco kategorie instantních čajů zaznamenává mírný pokles. Trh dětské výživy je ovlivněn konkurenčním bojem nadnárodních obchodních řetězců, to se týká prodejních míst s převahou potravin i drogerií. Díky tomu roste důraz na cenu a promoční marketingové aktivity. Mléčná kojenecká výživa se stále nejvíce nakupuje v hyper/supermarketech a v lékárnách, nicméně dochází k poměrně výraznému růstu prodej-nosti v sítích drogerií a na v e-shopech na internetu. Kojenecká výživa je speciální potravinovou kategorií, má svá specifika a podléhá přísným pravidlům výroby, kontrolám a normám. Nepřetržitě jsou sledovány nové trendy v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy z oblasti dětské výživy.

Abstract: Area of infant nutrition is a rapidly growing market. The largest share of a segment are infant milk formulas, which increases annually by about 8%. Category of instant pudding and snacks have a stable position, while the category of instant tea recorded a slight decli-ne. Baby food market is affected by the competitive struggle of multinational retail chains, it relates to sales outlets stores with food and toiletries with the growing emphasis on price and promotional marketing activities. Milk formulas are still the most purchased in hyper / supermarkets and pharmacies, but there is a relatively sharp increase marketability in the networks of drugstores and in e-shops on the internet. Infant formula is a special food category has its own specific rules and subject to strict production controls and standards. Those are continuously monitored following new deve-lopments in accordance with the latest findings of medical science in the field of child nu-trition.

Kľúčové slová: Kojenecká výživa, marketingová podpora, podpora prodeje, nákupní chování, Hamánek

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
  • Identifikátor: 18713

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedúci: Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=18713 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

PLICHTOVÁ, Andrea. MARKETINGOVÝ MIX FIRMY S AKCENTEM NA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 16:01, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz