Theses 

Vliv rozšiřování NATO na soudržnost a akceschopnost aliance: případová studie Visegrádské skupiny – Bc. Filip Šín

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Filip Šín

Bachelor's thesis

Vliv rozšiřování NATO na soudržnost a akceschopnost aliance: případová studie Visegrádské skupiny

The Impact of NATO Enlargement on the Cohesion and Responsiveness of the Alliance: A Case Study of the Visegrad Group.

Anotácia: Diplomová práce se zabývá počínáním států Visegrádské skupiny v kontextu s vybranými případy působení Severoatlantické aliance. Cílem práce je zjistit, nakolik bylo rozhodování na úrovni jednotlivých států V4 konzistentní s postoji NATO a jak ovlivnilo utváření politického rozhodnutí na úrovni samotné Aliance v těchto konkrétních vybraných případech.

Abstract: This diploma thesis is focused on conduct of the Visegrad group states in context of selected cases of NATO's involvement. The main goal is to find out how much the decision making in case of particular V4 states was consistent with NATO's stands and how influential it was in shaping of the decision in Aliance itself.

Kľúčové slová: Visegrádská skupina, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, V4, Visegrad group, NATO, Severoatlantická aliance, ISAF, Protiraketová obrana, Unified Protector, KFOR

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedúci: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 5. 2019 19:07, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz