Theses 

Integrovaná marketingová komunikace - synergický efekt jednotlivých nástrojů – Bc. Martin Pechar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Pechar

Master's thesis

Integrovaná marketingová komunikace - synergický efekt jednotlivých nástrojů

Integrated Marketing Communications - a synergistic effect of individual instruments

Anotácia: Práce popisuje pojmy integrovaná marketingová komunikace, komunikační nástroje, synergie a synergický efekt, co to vlastně synergický efekt je, co ho tvoří, jak se synergie projevují a realizují v plánech marketingové komunikace. Dále se tato práce zabývá integrovanou marketingovou komunikací společnosti BONAVITA spol. s r. o. Analyzuje využívané komunikační nástroje společnosti z hlediska vytvořených synergií a vzniklých synergických efektů. Následně pomocí stanovených měřítek hodnotí jejich konečný vliv na efektivnost komunikace.

Abstract: The thesis describes the concepts of integrated marketing communication, communication tools, synergy and synergistic effect, what it actually synergistic effect is, what it consists of, how to display and realize synergies in marketing communication plans. Furthermore, this thesis deals with the integrated marketing communications company BONAVITA spol. s r. o. It analyzes the use of communication tools of company in terms of synergies and the resulting synergistic effects. Subsequently, using stated measures evaluates their ultimate impact on the effectiveness of communication.

Kľúčové slová: Integrovaná marketingová komunikace, komunikační nástroje, synergický efekt, synergie, analýza, podpora prodeje, reklama, přímý prodej, public relations, osobní prodej, Integrated marketing communication, communication tools, synergistic effect, synergy, analysis, sales promotion, advertising, direct marketing, personal selling

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 27. 5. 2019 12:01, 22. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz