Theses 

Návrh a implementace „lehkého“ CMS – Bc. Václav Muzikář

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Computer Systems and Data Processing

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Václav Muzikář

Bachelor's thesis

Návrh a implementace „lehkého“ CMS

Smart CMS: design and implementation

Anotácia: Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému typu CMS. Při vývoji byl kladen důraz na „lehkost“ výsledného řešení. Systém je navržen jako platforma pro vývoj a provoz webových portálů. Tato platforma tak poskytuje základní nástroje a implementaci, která je využitelná ve výsledných projektech, čímž je zrychlen a ulehčen jejich vývoj. Dále tato platforma poskytuje integrovanou podporu pro modulární administraci daného portálu.

Abstract: This bachelor thesis deals with the topic of design and implementation of a CMS. Development of this system was focused to be smart. The system is designed to be a platform for developing and hosting websites. This system platform provides basic tools and implementation which can be used in the web projects. This can significantly speed up the process of development. The CMS also provides integrated modular administration interface for easy website management.

Kľúčové slová: CMS, WCMS, PHP, Nette, framework, MySQL, modularita, modularity, kompaktnost, compactness, MVC, MVP

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedúci: RNDr. Jaroslav Bayer
  • Oponent: RNDr. Jan Géryk, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 5. 2019 05:11, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz